Stanje stvari

Istorijski dogovor sa onim fabrikantom o proizvodnji PltGrnk-a 17.7 nažalost neslavno je propao. Nije, kanda sve dobro „ispregovarano“, pa se ispostavilo da postoje stanovite razlike u viđenju dalje saradnje, pa eto – ništa od posla. Traganje za novim… Read more

Srećna nova godina!

Aman više!

Sa svega tri meseca docnje, PltGrnk 17.7 Balkan Specijal konačno je ušao u serijsku proizvodnju. Još samo da braća Italijani blagoizvole da isporuče elektronike, motor-reduktore i upaljače, pa sreća, sreća, radost. Reč je o nultoj seriji od 20… Read more

Počeo je sa radom GrnPlt.rs

  Počeo je sa radom GrnPlt – sajt/portal namenjen svima koji ne žele (više) da robijaju u kotlarnici, ali bi ipak da čeljad ogreju, kojima je dosta jutarnjeg smrzavanja dok se vatra ne ‘uvati, već bi u toplom… Read more