Balkan Specijal

Balkan Specijal

PltGrnk 11.3 / 17.7 / 24.1


Ništa posebno nisu ovi gorionici, jedino što su primereni uobičajenoj veličini kuća ovdašnjih i finansijskim mogućnostima njihovih vlasnika/korisnika, što automatski prilagođava snagu spram trenutnih potreba za grejanjem, što ne košta da uši zveče mada se ne može reći ni da je jeftin i uopšte uzev sve tako to.

Proizvode se u tri veličine/snage: 11.3, 17.7 i 24.1 kW, međusobno se rezlikuju samo po jednoj dimenziji – dužini vatrenog tubusa i rešetke. Šta više, svaki od njih, sem onog najmanjeg, može da radi i u manjem opsegu snage: recimo, promenom rešetke i pritiskom odgovarajućeg tastera na elektronici PltGrnk 24.1 može da se preimenuje u 17.7 ili 11.3, što je zgodno za sve one koji uobičajeno greju samo deo kuće, pa im je onaj najmanji više nego dovoljan, ali kad recimo dođu unuci na paspust, onda greju celu kuću, pa je (samo) tad potreban gorionik veće snage.

Budući da se razlikuju samo po dužini vatrenog tubusa i rešetke, malo se i u ceni razlikuju: onaj najmanji košta 730 evra, svaki sledeći po 30 evra pride za komplet gorionik sa rezervoarom od 45 kg peleta i puštanjem u rad, plativo u dinarima. Međutim, rezervoar nije obavezan, bez njega je cena 85 evra manja, a nije obavezno ni puštnje u rad: ko se odvaži da ga sam u rad pusti, može da računa na manju cenu.

Garancija nije uslovljena „puštanjem u rad od strane ovlašćenog lica“, garantni rok je 2 godine, dok je „pišman period“, unutar koga kupac može da se predomisli i vrati ga te dobije svoje pare nazad, dva meseca od puštanja u rad, odnosno od početka grejne sezone, a najdalje do 21. januara.

Jedino što u cenu nije uračunato je prilagođavanje vrata kotla da bi gorionik mogao da se ugradi, što može da uradi lokalni bravar: da se iseče otvor na vratima kružnog oblika prečnika 125 mm, odnosno kvadratnog stranice 125 mm ili šestougaoni stranice 72 mm i četiri rupe „fi“ 8 mm za šrafove, odnosno M8 za brezone na uglovima kvadrata stranice 135 mm.

Montira se jednostavno, jednostavno je i puštanje u rad, rukovanje i održavanje takođe. Svi parametri rada unapred su postavljeni i mada su dostupni „za igranje“ takvi treba da ostanu, jedino je (eventualno) potrebno da se po ugradnji koriguje brzina ventilatora za svaku snagu ponaosob, što nije baš „Sveto pismo“, mada ima onih koji tvrde da je reč o posebnom znanju, umeću, mudrosti. Ne, nije. U svakom slučaju u Uputstvu za upotrebu je opisano sve šta/kako/zašto. Svaka tehnička podrška se podrazumeva od trenutka kupovine pa do zauvek.

Sva tri gorionika prošli su prilično surovo testiranje na kotlu Viadrus U22 i sve što imam da kažem na tu temu je – zadovoljan sam rezultatom.

TrmRglt 1.1


TrmRglt je uređaj koji kontroliše elektro-pogon mešnog ventila tako da temperatura vode u radijatorskom bude konstantna, ali samo ako u sistem ulazi energije dovoljno da podmiri trenutne potrebe za grejanjem. Ako, pak, energije nema dovoljno – kotao se recimo još nije zagrejao ili je akumulator toplote prazan, TrmRglt grejanje neće da pusti, sve dok se prizvođači energije/magacioneri ne podmire.

U poslednje tri godine napravljena je koja stotina različitih varijanti ovog jednostavnog i korisnog uređaja: sve one, u kotlarnicama gde su udomljene, u sreći i veselju rade ono čemu su i namenjene – grejanje čine ugodnijim i racionalnijim.

Montira se jednostavno, za obuku rukovaoca dovoljan je kurs ne duži od 15 sekundi. Uputstvo za upotrebu možete preuzeti ovde. Zadovoljni korisnik TrmRglta, Dejan Jovanović, ne baš zadovoljan kako je uputstvo napisano malo ga je prepravio: zaista je bolje. Hvala Dejane!