Aman više!

Aman više!

Ta-ta-ra-ta-taa!Sa svega tri meseca docnje, PltGrnk 17.7 Balkan Specijal konačno je ušao u serijsku proizvodnju. Još samo da braća Italijani blagoizvole da isporuče elektronike, motor-reduktore i upaljače, pa sreća, sreća, radost. Reč je o nultoj seriji od 20 primeraka, od toga je 17 rezervisano, a ovaj što ga u rukama držim je moj: jedan dan je radio na otvorenom, sledećeg dana je već imao priliku da se iskaže u kotlarnici. O tome više na stranici Galerija.